You are currently viewing Dezynfekcja po udrażnianiu i renowacji rur kanalizacyjnych. Fanaberia czy konieczność?

Dezynfekcja po udrażnianiu i renowacji rur kanalizacyjnych. Fanaberia czy konieczność?

Zapchany zlew, zalane mieszkanie, wilgoć na ścianach, zepsuty sprzęt AGD, brzydki zapach to częste, ale nie jedyne skutki awarii wodno-kanalizacyjnych. Zwykle podczas takich usterek dochodzi też do skażenia pomieszczeń szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzi drobnoustrojami. Wyciekająca z pękniętych rur lub zatkanych odpływów woda pełna jest wirusów, bakterii, grzybów, protistów i różnych robaków pasożytniczych. Dlatego, natychmiast po wykonaniu udrażniania i renowacji rur kanalizacyjnych zaleca się wykonanie profesjonalnej dezynfekcji

Czym jest dezynfekcja?

Odkażanie to słowo zamienne dla dezynfekcji. Oznacza wszelkie działania mające na celu redukcję liczby drobnoustrojów (wirusów, bakterii i grzybów) i ich form przetrwalnikowych do poziomu, który nie będzie już zagrażający dla ludzi i zwierząt. W przypadku skażonych pomieszczeń dezynfekcja powinna obejmować wszystkie powierzchnie, przedmioty jak i powietrze. Po usunięciu awarii i usterek wodno-kanalizacyjnych przeprowadzenie dezynfekcji jest konieczne. Wówczas warto zwrócić się do profesjonalnej firmy DDD, która dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu określi, jakie metody i środki sprawdzą się najlepiej. Te najczęściej stosowane to:

  • dezynfekcja fizyczna, która wykorzystuje np. odkażające właściwości pary wodnej o wysokiej temperaturze (100 – 105 °C) – gorącą parą pod zmniejszonym lub normalnym ciśnieniem spryskuje się powierzchnie bezpośrednio. Niestety nie można jej stosować wszędzie – niektóre materiały (np. drewno) nie są odporne na działanie wody i wysokiej temperatury. Do dezynfekcji fizycznej zalicza się również promieniowanie UV o długości fali 256 nm, które jest zabójcze dla bakterii i wirusów w powietrzu i na niezasłoniętych powierzchniach.
  • dezynfekcja chemiczna, kiedy do wykonania zabiegów używa się biobójczych środków chemicznych np. czwartorzędowych soli amoniowych, alkoholu etylowego lub izopropylowego, formaldehydu, związków fenolowych, jodyny, chloraminy, nadmanganianu potasu, mydła i wielu innych. W ramach dezynfekcji chemicznej można wykonać oprysk (to jest rozpylić preparat w postaci kropel bezpośrednio na dezynfekowane powierzchnie za pomocą mniej lub bardziej zaawansowanych technicznie opryskiwaczy) lub zamgławianie (czyli rozproszyć trującą substancję, tym razem w postaci mgły wytwarzanej przez specjalne urządzenie nazywane zamgławiaczem). Stosowanie środków chemicznych wymaga specjalistycznej wiedzy i zachowania ostrożności – trzeba dobrać odpowiednie stężenie i czas trwania zabiegu.
  • dezynfekcja za pomocą ozonu – tak zwane ozonowanie – to jedna z najbezpieczniejszych, najbardziej ekologicznych a jednocześnie najskuteczniejszych metod dezynfekcji. Ozon ma silne działanie antyseptyczne i toksyczne – rozpylany za pomocą specjalnego ozonatora neutralizuje większość drobnoustrojów. Świetnie radzi sobie także z przykrymi zapachami, które niestety podczas awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej są nieodzowne. 

Na czym polega udrażnianie i bezinwazyjna renowacja rur?

Woda, którą spuszczamy w naszych zlewach, prysznicach, wannach i sedesach często niesie ze sobą nieczystości (są to np. resztki jedzenia, włosy, fekalia). Te w miarę upływu czasu osadzają się na wewnętrznych ścianach rur kanalizacyjnych zmniejszając ich średnicę i przepustowość, często tworząc zatory. Instalacja wodno-kanalizacyjna może też ulegać innym usterkom – np. pęknięciom w wyniku złego użytkowania. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą specjaliści, którzy udrożnią, wyczyszczą i naprawią rury. W budynkach mieszkalnych i komercyjnych, gdzie rury są trudniej dostępne i mają mniejsze średnice stosuje się mechaniczne udrażniane, które polega na wprowadzeniu do rury specjalnego urządzenia – spirali z odpowiednio dobranymi głowicami i końcówkami czyszczącymi. Spirala podczas obracania się z dużą prędkością dokładnie czyści wewnętrzne ściany rury i rozbija ewentualne zatory. Zasięg tego urządzenia czyszczącego sięga nawet kilkudziesięciu metrów. Do oceny efektów pracy wykorzystywana jest kamera TV – czyli tzw. inspekcja rur. Gdy rura zostanie już właściwie oczyszczona, należy przeprowadzić jej renowację. W tym celu konieczne będzie osuszenie kanału – podczas prac renowacyjnych użytkownicy nie mogą korzystać z wody. Renowacja starego, często mocno zużytego systemu kanalizacji jest możliwa dzięki ElastoFlake. To bezinwazyjne rozwiązanie pozwala odnowić stare rury bez konieczności przeprowadzenie trudnego i uciążliwego remontu – nie trzeba wymieniać rur na nowe, kuć ścian ani podłóg. ElastoFlake to polimer służący do trwałej odbudowy rur kanalizacyjnych od wewnątrz. Za pomocą szczotek lub głowicy natryskowej w środku rury rozprowadza się substancję polimerową – plastyczną masę o grubości ok 3mm, która otula ścianę przewodu (jak farba emulsyjna) i utwardza się. W efekcie powstaje nowa rura w starej rurze. Polimer ElastoFlake można stosować do naprawy i renowacji rur żeliwnych, z kamionki, tworzywa, plastiku, stali, miedzi czy betonu, jest odporny na ciśnienie, zmiany temperatur i substancje chemiczne i niesamowicie trwały – wytrzyma 25 lat. 

Jakie drobnoustroje mogą się pojawiać w odpływach i kanalizacji. Po wszystkich pracach kanalizacyjnych zalecamy dezynsekcje.

System kanalizacyjny, z którego codziennie korzystamy ma swój początek w naszym domu/ mieszkaniu. Woda z toalet, zlewozmywaków, zmywarek i spod pryszniców trafia do odpływów wraz z zanieczyszczeniami, które sami utworzyliśmy. To idealne środowisko, w którym rozwijają się liczne drobnoustroje – wirusy, bakterie i grzyby. Oczywiście większość z nich jest neutralna, nie czyni żadnej szkody. Jednak znajdą się tu także te wywołujące szkodliwe choroby, np. chorobę Heinego-Medina, przewlekłe zapalenie wątroby typu A, tyfus, cholerę, gruźlicę, różne grzybice skóry i wiele innych. W przypadku usterki w instalacji wodno-kanalizacyjnej istnieje ryzyko skażenia. Dlatego absolutnie wszystko, co miało kontakt z wyciekiem wody powinno zostać odpowiednio wysuszone, oczyszczone i zdezynfekowane. Nie wystarczy udrożnienie i naprawienie rur, choć oczywiście prace te są konieczne, by zapobiec kolejnym awariom. W zależności od skali problemu warto rozważyć współpracę z firmą specjalizującą się w usługach z zakresu dezynfekcji – skuteczne odkażanie po zalaniu czy też doczyszczanie po wybiciu kanalizacji, nie jest proste i wymaga doświadczenia, a i mniejsze usterki mogą nieść groźne dla naszego zdrowia skutki. Firma DDD dysponująca odpowiednimi narzędziami, zagwarantuje, że Twój dom będzie wolny od pleśni i resztek uszkodzeń spowodowanych przez wodę.

Jak skutecznie pozbyć się ćmianek – udrażnianie i dezynsekcja

Oprócz bakterii, wirusów i grzybów w naszych odpływach kanalizacyjnych bardzo często gnieżdżą się ćmianki. To niewielkie owady przyciągane przez martwą materię organiczną pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dorosłe owady przypominają wyglądem ćmy, ale są od nich dużo mniejsze. Swoje jaja składają w miejscach gromadzenia się szlamu. Z jaj wykluwają się larwy o ciemnym, cylindrycznym ciele bez odnóży i skrzydeł, osiągające do 5mm. Larwy rozwijają się w szlamie, a martwa materia organiczna stanowi ich pożywienie. Owady mogą przenosić drobnoustroje wywołujące alergie lub napady astmy, toteż ich obecność w domu jest wysoce niepożądana. By się ich pozbyć warto najpierw mechanicznie udrożnić rury i naprawić wszelkie uszkodzenia, np. za pomocą polimeryzacji ElastoFlake. Następnie konieczna będzie dezynsekcja (działania skierowane przeciwko szkodliwym owadom), najlepiej za pomocą trującego dla ćmianek oprysku, w celu zlikwidowania wszystkich osobników.

Dodaj komentarz