You are currently viewing Renowacja rur i instalacji kanalizacyjnych na Śląsku – szanse i wyzwania

Renowacja rur i instalacji kanalizacyjnych na Śląsku – szanse i wyzwania

Śląsk jako teren aktywny przemysłowo

Na przestrzeni dziesięcioleci rejon Śląska stał się symbolem prężnie rozwiniętego przemysłu wydobywczego i hutniczego. Pomimo przebiegających restrukturyzacji we flagowych branżach regionu. Tereny Aglomeracji Śląskiej nadal pozostają aktywne przemysłowo.

Województwo Śląskie położone jest w południowej części Polski. Pod względem powierzchni plasuje się jako 14 województwo w kraju (zajmuje powierzchnię 12,3 tys. km²). Jest najsilniej zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionem kraju. Na przestrzeni lat kojarzył się głównie z przemysłem ciężkim: kopalnie, huty żelaza i stali. Można jednak zaobserwować dynamiczny rozwój także innych branż, w szczególności motoryzacyjnej.

Potrzeba renowacji starych instalacji kanalizacyjnych na Śląsku – wyzwania

Aglomeracja Śląska jest jednym z najbardziej zaludnionych terenów w Polsce. Jest to wynikiem przede wszystkim boomu budowlanego w czasach PRL. To wtedy budowano osiedla i blokowiska oraz niezbędną infrastrukturę, która służy do dziś. Ponad połowa zasobów mieszkaniowych została wybudowanych w latach 1945 -1978. Są to budynki wielorodzinne – wybudowane z wielkiej płyty. Ich stan techniczny obliguje do ciągłych modernizacji – między innymi w zakresie starzejących i zużywających się starych instalacji kanalizacyjnych.
Stan techniczny rur sanitarnych w wielu budynkach powoduje usterki. Skorodowane żeliwne piony kanalizacyjne, zarówno sanitarne i kuchenne ulegają ciągłym awariom:

 • zapychają się,
 • pękają,
 • rozszczelniają się na kielichach.
Proces naprawy żeliwnej rury kananalizacyjnej wykonywana z dachu budynku na Śląsku, w Tarnowskich Górach.
Renowacja żeliwnego pionu kanalizacji od wewnątrz – dostęp uzyskane poprzez „wywiewkę” na dachu budynku.

Ryzyko poważnych problemów z wewnętrzną kanalizacją podnoszą występujące w tym regionie tąpnięcia górnicze. W wyniku wstrząsu może dojść do rozszczelnienia instalacji rur kanalizacji. Dlatego też, renowacja instalacji kanalizacyjnych na terenie Śląska jest bardzo potrzebna. 

Dodatkowo wiele budynków jest także objętych opieką konserwatora zabytków. Stwarza to ogromną potrzebę stosowania nieinwazyjnych metod w procesie rewitalizowania budynków. Problemem staje się wymiana starych rur instalacyjnych na nowe. Zabytkowy charakter kamienic ogranicza możliwości ingerencji w ściany budynku. Prowadzi to do opóźnienia prac związanych wymianą pionów kanalizacji.

Wykorzystanie nowych technologii w procesie modernizacji instalacji kanalizacji – szanse

Najpopularniejszą metodą modernizacji instalacji sanitarnych przez wiele lat była wymiana rur żeliwnych na rury plastikowe. Proces wymiany jest długi, trudny i uciążliwy dla mieszkańców. Wiąże się z kuciem ścian, naraża na remonty i generuje bardzo wysokie koszty odbudowy.

W dobie ciągłego postępu, warto zwrócić uwagę na możliwości, które oferują nowe technologie – również w branży sanitarnej. Taką innowacją jest atrakcyjna technologia Relining:

 • jest nieinwazyjna – brak remontów i kucia ścian,
 • przedłuża żywotność rur o kolejne 30 lat,
 • oszczędza czas, 
 • oferuje krótki czas realizacji,
 • niweluje koszty wynikające z wyłączenia całego systemu kanalizacji na wiele dni, 
 • ulepsza przepustowość rury.

Polimerowa masa ElastoFlake umożliwia skuteczną i szybką renowację istniejących systemów kanalizacych od wewnątrz. Właściwości powłoki ElastoFlake sprawiają, że wnętrze rury jest:

 • spójne,
 • gładkie,
 • uszczelnione,
 • elastyczne,
 • trwałe.

Naprawa rur od wewnątrz na Śląsku

Zastosowanie metody polimerowej do napraw rur od wewnątrz na Śląsku jest nieoceniona. Film ElastoFlake jest elastyczny i rozciągliwy – pracuje do 3% odchylenia. Jest to szczególnie ważne na terenach gdzie występują wstrząsy górnicze – w tym właśnie na terenach aglomeracji śląskiej. Metody uszczelniania rur od wewnątrz zapobiega kruchości rur, rozszczelnieniom na kielichach oraz napięciom i powstawaniu pęknięć.

Metoda natrysku polimeru wewnątrz rur to najlepsza alternatywa klasycznej wymiany rur. Polimer ElastoFlake posiada wyjątkowe właściwości i wszechstronne zastosowanie w renowacji. Wiele śląskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych już skorzystało z tego rozwiązania. 

Firma Kanserwis brała udział w wielu projektach renowacji kanalizacji i napraw rur od wewnątrz na Śląsku. Prace odbywały się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, między innymi:

 • w Bytomiu: na ul. Tysiąclecia oraz na ul. Palińskiego –  renowacja pionów kanalizacyjnych polimerem ElastoFlake,
 • w Gliwicach: na ul. Kolejarzy i na ul. Skowrońskiego  – rewitalizacja rur kanalizacyjnych metodą natryskową,
 • w Katowicach: na ul. Czarnieckiego – rewitalizacja instalacji kanalizacyjnych poprzez pokrycie wnętrza rur plastyczną masą polimerową ElastoFlake, 
 • w Zabrzu: na ul. Kalinowej – renowacja rur kanalizacji deszczowej od wewnątrz filmem ElastoFlake,
 • w Zawierciu: na ul. Gałczyńskiego, 
 • w Tarnowskich Górach: na ul. Ułańskiej – renowacja pionów kanalizacji kuchennej.

Podsumowanie

Nieinwazyjna renowacja rur  i naprawa rur od wewnątrz polimerem ElastoFlake jest warta rozważenia jako alternatywy do metod inwazyjnych. Niweluje ryzyka związane z charakterystyką regionu śląskiego. Budzi coraz większe zaufanie wśród Klientów. Jest dedykowanym rozwiązaniem na problemy z instalacją rur kanalizacyjnych na obszarze województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz